בית הספר לשייט ורדי ולה - פסטיבל ISSA אוקטובר 2016 (5)
 
1  I  2  I  3  I  4  I  5 I 6 I 7 I 8