בית הספר לשייט ורדי ולה - פסטיבל ISSA אוקטובר 2016 (8)
 
The festival's graduation - certificates  and gift divide
מסיבת הסיום של הפסטיבל - חלוקת תעודות ומתנות
See you next year - ISSA festival of sail 2017, Which will be held on 7-14.1.2017
להתראות בפסטיבל הבא - פסטיבל השייט שלנו לשנת 2017, אשר יתקיים בין התאריכים 7-14.10.2017

1  I  2  I  3  I  4  I  5 I 6 I 7 I 8