בית הספר לשייט ורדי ולה - מצגת לימוד - עזרה ראשונה