בית הספר לשייט ורדי ולה - גלריית הפלגות חו"ל
 
הפלגה לימודית בוולוס יוון
הפלגת פלוטילה באיים היונים יוון
פלוטילה באיים הסרונים יוון
הפלגה צוות תחרותי לקפריסין
הפלגת זמן ים ליוון לטורקיה
הפלגת זמן ים לקפריסין
הפלגת פלוטילה בקרואטיה
הפלגת פלוטילה באיים הקנרים
הפלגת פלוטילה בריביירה הצרפתית