הפלגה לימודית בוולוס יוון, דצמבר 2014
הפלגת פלוטילה באיים היונים יוון, ספטמבר 2014
פלוטילה באיים הסרונים יוון, פסח 2014
הפלגה צוות תחרותי לקפריסין, אפריל 2012
הפלגת זמן ים ליוון לטורקיה, אוג' 2011
הפלגת זמן ים לקפריסין, אפריל 2011
הפלגת פלוטילה בקרואטיה, אוגוסט 2015
הפלגת פלוטילה באיים הקנרים, דצמבר 2015
הפלגה בריביירה הצרפתית, אפריל 2016