הסבר על ה EPRIB לפני יציאה להפלגה
כחלק מהאימון המעשי