​לבוגרי קורסי הסקיפרים של ISSA תינתן אפשרות המרה לרשיון הישראלי משיט 30

התנאים הבסיסיים להמרת התעודת הינם כמפורט להלן:

1. עמידה בדרישות הרפואיות (טופס בקשה כחול).
2. הצגת תעודות והסמכות קיימות.
3. לאחר בדיקת ואישור התעודות, יוזמן מגיש הבקשה למבדק ידע כולל, המקיף את נושאי הבחינות העיוניות של
    משרד התחבורה.
4. במידה ומגיש הבקשה עבר את המבחן בהצלחה יקבע לו מבחן מעשי, במידה ונכשל באחד מהנושאים,
    ידרש לעבור מבחן עיוני בתחום בו נכשל, ולאחר מעבר המבחן בהצלחה יקבע לו מבחן מעשי.

    אנו נלווה אתכם לאורך כל התהליך.
 
  לפרטים והרשמה בנושא קורסי סקיפרים של ISSA / המרה למשיט 30, מלאו את הטופס
למענה טלפוני: 052-8541079