בית הספר לשייט ורדי ולה - תום נוימן
 
מדריך סקיפרים לדרגת Inshore
מדריך סקיפרים לדרגת Offshore
מדריך קשר VHF/SRC
מדריך סקיפרים לסירה מנועית