שיוט תחרותי ששימש כהפלגת אימונים לתלמידי קורס הסקיפרים והצוות התחרותי של בית הספר לשייט ורדי ולה,
במסגרת שיוט מוסלי השני, 2012

צילומים: תומר ריסין