שיוט תחרותי והצדעה לזכר חללי המשחתת אח"י אילת, המתקיים כל שנה באוקטובר.
בשיוט זה זכינו עם צוות תחרותי מצומצם ואיכותי, במקום השלישי לספינות מהירות.