בית הספר לשייט ורדי ולה - שיוט ערים ה 55, אוקטובר 2011
 
שיוט ערים הוא שיוט תחרותי של יומיים בים אשקלון לחיפה ולהיפך, כל שנה לסירוגין.
השנה השיוט החל באשקלון, ואנו, עם הצוות התחרותי, הפלגנו בלילה שקדם לשיוט מחיפה לאשקלון וסיימנו בחיפה.
בשיוט זה זכינו במקום השלישי לספינות מהירות במקטע של הרצליה - חיפה.

כתבה שפורסמה ב Ynet על הצוות התחרותי של ורדי ולה בשיוט ערים