בית הספר לשייט ורדי ולה - נוהל ביטולים
 
נוהל ביטול/הפסקת הקורס 

תלמיד אשר נרשם לקורס הסקיפרים של ורדי ולה ( רשיון ישראלי או ISSA  ) ומעוניין להפסיק את לימודיו
יעשה זאת במייל מסודר עם נימוק הבקשה לכתובת vardivela@gmail.com
  1. הינך רשאי לבטל את הרשמתך לקורס בתוך 14 יום מיום התשלום אך לפחות 7 ימי עבודה בטרם התחלת הקורס, ובמקרה כזה תהיה זכאי לקבל החזר כספי של התשלומים ששילמת בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מעלות הקורס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  2. בגין ביטולים שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל ובטרם התחלת הקורס - תחויב בדמי ביטול בשיעור של 2,000 ₪.
  3. ככל שהדבר יתאפשר ובהתאם לשיקול הדעת המוחלט של בית הספר - ועל בסיס מקומות זמינים ופנויים תהיה רשאי להעביר את זכותך לקורס כאמור לצד ג' ובכפוף לכך ששולמו כל התשלומים הנדרשים בגין הקורס וטרם התחלת להשתתף בקורס.
  4. תשומת ליבך כי ביטולים שיתקבלו במשרדנו לאחר תחילת הקורס לא יזכו אותך בהחזר כלשהו וגם לא יאפשרו העברת הזכות להשתתף בקורס לצד ג'.
  5. בקשות לביטולים כאמור יש לשלוח למייל vardivela@gmail.com.
  6. אנו מאחלים לך לימוד מהנה והצלחה בקורס!!