בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט דקר ה 15, יוני 2014