בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט פלצור, אוקטובר 2013