בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט ערים ה 56, אוקטובר 2012