בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט מוסלי השני - ספטמבר 2012