בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט ערים ה 55, אוקטובר 2011