בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - הפלגת פלוטילה באיים היונים ביוון, ספטמבר 2014