בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום הפלגת צוות תחרותי לקפריסין