בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום הפלגת ששי סוערת