בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - קרואטיה היום הראשון והשני טרוגיר