בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - בית ספר לשייט אלבום