בית הספר לשייט ורדי ולה - קורס איש צוות ISSA
 *
 *
 *