בית הספר לשייט ורדי ולה - פלוטילת בוגרים קיץ 2019
 *
 *
 *