בית הספר לשייט ורדי ולה - מסלול התמקצעות בISSA
 *
 *
 *
 *