בית הספר לשייט ורדי ולה - השכרת סירה בעכו
 *
 *
 *
 *