בית הספר לשייט ורדי ולה - בית
 בית ספר לשייט בחוויה אחרת