בית הספר לשייט ורדי ולה - הפלגה לאיים הסרוניים ביוון 2009