בית הספר לשייט ורדי ולה - גלריות
 
קורסי סקיפרים לנוער בקפריסין
לגלרית קורסים ואירועי ISSA בעולם
לגלרית שיוטים תחרותיים
צוות תחרותי
לגלרית פלוטילות בחו"ל
הפלגות לימודיות בחו"ל
גלרית קורסי סקיפר מרוכזים
בארץ ובחו"ל