בית הספר לשייט ורדי ולה - יציאה לים, מפרשנות וניהול הפלגה
 
יציאה לים, הרמת מפרש ראשי מול הרוח, פתיחת חלוץ והפלגה בקורס.
ניהול ההפלגה - תומר לריח, לקראת הבחינה המעשית.
צילומים: אריה מאיטק
פברואר 2015