בית הספר לשייט ורדי ולה - אימון מעשי - הפלגה במיפנים
 
סיבוב ( נגד הרוח ) / מהפך ( סיבוב עם הרוח )
סיבוב או מהפך הם שני שינויי הקורס הבסיסיים בשייט עם מפרשית / יאכטה.
בהפלגה בים הפתוח או באזור מוגן פעולת המהפך או הסיבוב ( ביצוע הליך סיבוב עם הרוח והגדלת ציר הסיבוב או סיבוב נגד הרוח והקטנת ציר הסיבוב ).
הפעולות הנדרשות בעת סיבוב נגד הרוח וסיבוב עם הרוח:
 
סיבוב נגד הרוח:
1. הכנת הצוות לסיבוב, הוראה: "צוות היכון לסיבוב".
2. את המפרש הראשי נשאיר מתוח למרכז בהתא למצב הפלגה בקידמית.
3. הצוות יכין את מפרש החלוץ לשיחרור בדופן אשר מתחת לרוח.
4. איש הצוות בדופן שמעל הרוח יהיה מוכן לאסוף את החלוץ עם המעבר למיפנה הנגדי.
5. העברת מפרש חלוץ כאשר נעבור את מוצא הרוח ( נשתמש בחלוץ אשר נמצא לפני ציר הסיבוב ככוח מסובב ).
6. היות והמפרשים עוברת ממפנה אחד דרך האזור המת ( מול הרוח אשר בולמת את תנועת הספינה קדימה )
​ציר הסיבוב של הספינה קטן יותר מציר הסיבוב במהפך.
7. כאשר נסיים את הסיבוב נייצב את מצב ההפלגה, הקורס והמיפנה.

סיבוב עם הרוח / מהפך:
1. הכנת הצוות למהפך, הוראה: "צוות היכון למהפך".
2. היות ובמהפך המפרשיםמקבלים רול כל הזמן הם מלאים בכוח הרוח.
3. יש לתת הוראה: "מתח מפרש ראשי ומרכז ונעל בתפסן ( הוראת בטיחות חשובה מאד ).
4. כאשר הצוות מוכן ודיווח כי: "מפרש ראשי במרכז ונעול" נתחיל לרדת מהרוח.
5. כאשר נרד מהרוח השפה האחורית של מפרש החלוץ תתחיל לקרוס, בשלב זה ניתנת ההוראה: "העבר חלוץ".
6. במקביל איש הצוות על המפרש הראשי מוכן להעביר דיווח שהראשי עבר צד.
7. בשלב זה ייצב ההגאי את הספינה במצב ההפלגה הרצוי ובמפנה חדש
( יש לזכור כי בסיבוב עם הרוח ציר הסיבוב של הספינה גדול היות והרוח מניעה את הספינה מאחור קדימה ).
8. הצוות ימתח את המפרשים בהתאפ למצב ההפלגה החדש.


הרבה עבודת חבלים ותחליף מעולה לחדר כושר :-)