בית הספר לשייט ורדי ולה - הגדרות וניהול בטיחות לפני יציאה לים
 
סקיפר טוב לא יוצא לים לפני ביצוע נוהל בטיחות:
בדיקת תקינות הציוד - חליפות הצלה, רתמות
הסבר לצוות המפליגים ותירגול.
צילום: אריה מאיטק פברואר 2015