בית הספר לשייט ורדי ולה - אוריה לוויים
 
"אין הנחתום מעיד על עיסתו.."
מדריך סקיפרים לדרגת Inshore
מדריך סקיפרים לדרגת Offshore
מדריך קשר VHF/SRC
מדריך סקיפרים לסירה מנועית