בית הספר לשייט ורדי ולה - שיוט מוסלי השני - ספטמבר 2012
 
שיוט תחרותי ששימש כהפלגת אימונים לתלמידי קורס הסקיפרים והצוות התחרותי של בית הספר לשייט ורדי ולה,
במסגרת שיוט מוסלי השני, 2012

צילומים: תומר ריסין