בית הספר לשייט ורדי ולה - שיוט פלצור, אוקטובר 2013
 
שיוט תחרותי לזכר ראובן ואסתר פלצור ז"ל, הוריו של השייט יוחאי פלצור, אשר נרצחו בפעולת טרור במרינה לרנקה בקפריסין.
בשיוט זה היינו צוות מצומצם של ארבעה שייטים, מה שלא מנע מאיתנו לזכות במקום הראשון לספינות מהירות.