בית הספר לשייט ורדי ולה - שיוט ערים ה 57, אוקטובר 2013
 
שיוט ערים הוא שיוט תחרותי של יומיים בים אשקלון לחיפה ולהיפך, כל שנה לסירוגין.
השנה השיוט החל באשקלון, ואנו הפלגנו בלילה שקדם לשיוט מחיפה לאשקלון עם תלמידי קורס סקיפרים.
בשיוט השתתפו הצוות התחרותי, חניכים בצופי ים וגם שקד, הבן של איריס, השתתף במשט אשר הסתיים בחיפה.
למרות שלא זכינו בגביע נהנינו מכל רגע.