השיוט הראשון לזכרו של תא"ל אברהם אשור מוסלי אשור אשר נפטר לפני כשנה.
בשיוט זה זכינו עם הצוות התחרותי במקום השלישי.