בית הספר לשייט ורדי ולה - סדנת שייט סקיפר צעיר, פסח 2014