בית הספר לשייט ורדי ולה - סדנת שייט לילדים, סקיפר צעיר, 17-21.8.14