בית הספר לשייט ורדי ולה - גלריית שיוטים תחרותיים
 
שיוט ערים ה 58, אוקטובר 2014
שיוט חומות עכו, יוני 2014
שיוט דקר ה 15, יוני 2014
שיוט פלצור, אוקטובר 2013
שיוט ערים ה 57, אוקטובר 2013
שיוט ערים ה 56, אוקטובר 2012
אימון צוות תחרותי לשיוט ערים
שיוט אח"י אילת, אוקטובר 2012
שיוט מוסלי השני, ספטמבר 2012
שיוט אח"י אילת, אוקטובר 2011
שיוט ערים ה 55, אוקטובר 2011
שיוט מוסלי הראשון, אוקטובר 2012
משט יום העצמאות ה 63, מאי 2011
שיוט חומות עכו, מאי 2011
שיוט אופק, יוני 2011
שיוט דקר ה 12, מאי 2011
שיוט לזכר אמיר רוסו אפריל 2016
אימון צוות לקראת שיוט ראלי האגאיאן ה 53
שיוט ראלי האגאיאן ה 53. יוון
יולי 2016