בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - שיוט ערים ה 58 אוקטובר 2014 לג ראשון