בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט ערים ה 57, אוקטובר 2013