בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט אח"י אילת, אוקטובר 2012