בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט מוסלי הראשון, ספטמבר 2011