בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט אופק, יוני 2011