בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום שיוט חומות עכו, מאי 2011