בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - קקובה אוגוסט 2011