בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום קסטלוריזו והמערה הכחולה