בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום רודוס וחזרה לארץ אוגוסט 2011