בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום הכנה לפני הפלגת אימון