בית הספר לשייט ורדי ולה - Album - אלבום סקיפר צעיר 17-24.8.14